KunstAlfabetMuseum

Kan stadig ses i Ellekærskolens kælder. se omtalen på opslagstavlen.

Nyhed billede
KUNSTalfabetet er et tværæstetisk kunstprojekt for hele Ellekærbyen. 4 kunstnere
En musiker, en scenograf en dokumentarist og en billedkunstner kommer rundt til Ellekærskolen og de 6 institutioner der er
tilknyttet Ellekærbyen og laver forskellige workshops i perioden fra uge 17 frem til og med uge 22. Projektet er støttet af Statens
Kunstfonds Huskunstnerordning, hvilket vil sige, at det handler om børns møde med professionelle kunstneres processer
og metoder.
I uge 23 og 24 bruger kunstnerne afkast fra disse workshop, til i et arbejdende værksted, at udfærdige et Museum på skolen.
Det bliver børnebyen Ellekærs KUNSTalfabetsMUSEUM. Konkret forefindes museet i lokalerne 505 og 506 på Ellekærskolen.
MUSEET åbner og ferniseres d. 17 Juni på Ellekærskolen med et brag!
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen